Welkom

Hartelijk welkom op de website van IVT. Wij zijn een klein bureau waar we met z’n vijven werkzaam zijn om het traject dat je bij ons volgt op de juiste wijze invulling te geven.

IVT

IVT staat voor Integratieve Verbindings Trajecten. Integratief betekent dat er een samenhang is tussen de mens (jij, die het traject volgt), je functie en de organisatie, of algemener gezegd: er is een samenhang tussen jou als mens en de omgeving waarin jij je bevindt. Als een van deze verandert, heeft dit invloed op de andere delen in het systeem. Wij richten ons op het totale systeem.

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is: word wie je bent om te doen wat je kunt!  We gaan ervan uit dat je als mens in elke situatie, bij alles wat je doet, jezelf inzet. Je bent als mens de belangrijkste schakel. Dit lijkt heel eenvoudig en logisch. Echter, in de praktijk blijkt dit vaak een zoektocht. Velen handelen meer vanuit hun denken (hoe het hoort en hoe het moet) en vanuit hun emoties dan vanuit hun authentieke zelf (bewustzijn). Het doel van onze trainingen is daarom om mensen in verbinding te brengen met hun authentieke zelf (bewustzijn, innerlijke waarden en drijfveren), zodat ze van hieruit kunnen handelen in werk- en leefsituaties. Ze leren te schakelen vanuit de verbinding met zichzelf naar het dagelijks bestaan en terug. Dit vergroot het zelfsturende vermogen.

 

Doel

Ons doel is mensen te coachen/trainen om te worden wie je bent en te doen wat je kunt. Om je zelfsturend vermogen in het dagelijkse bestaan (werk en privé) in te zetten vanuit de verbinding met je authentieke zelf.

 

Vorm en aanpak

We bieden activiteiten aan voor individuen, groepen en organisaties om in beweging te komen, eigen kracht aan te spreken, te ontwikkelen en te ontplooien, in ontmoeting en uitwisseling met anderen. Om in beweging te komen, om te doen wat je kunt en waar je energie van krijgt en wat de samenleving energie geeft.

 

Dit gebeurt in een inspirerende omgeving in het buitengebied van Neede. Het gebouw en de plek is van Gerda de Leeuw en haar man Bouke Veltman. Jullie zijn van harte welkom op deze plek en kunnen in de gehele tuin ervaren wat deze plek te bieden heeft. Gerda de Leeuw en Ilse Veltman zijn de trainers/coaches van de trajecten. Daarnaast werken we samen met gasttrainers onder andere Willem Roelink, Petra van de Kop, Ivo Platvoet en Laurens Veltman. 
Debbie Roozeboom verzorgt de PR-activiteiten, secretariële activiteiten en administratie.

 

We ondersteunen mensen om hun wensen en doelen zichtbaar te maken en hieraan invulling te geven op hun eigen manier. We stimuleren mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en zich bewust te zijn van hun eigen keuzes, steeds in samenhang met de maatschappelijke context waarin zij zich bevinden. Wij gaan ervan uit dat niet alles te veranderen is, maar dat het vooral de kunst is om de werkelijkheid aan te kijken en te leren leven en werken met de plussen en minnen in het dagelijkse bestaan. Dit betekent ook leren leven met de plussen en minnen van jezelf en hier verantwoordelijkheid voor nemen.

 

Ontwikkelen

Wij nodigen je uit als je vragen of opmerkingen hebt over onze activiteiten om ze aan ons te melden. Hierdoor blijven we alert en kunnen wij ons ook blijvend ontwikkelen. Zelf volgen we ook bij andere collega’s training en coaching. Daarnaast nemen we deel aan een intervisietraject met andere collega’s.

Hartelijke groet,
Namens het IVT-team,

Gerda de Leeuw