Talent in actie

 

Ik maak het verschil in mensgerichte dienstverlening. Een traject voor medewerkers gericht op het inzetten van hun talenten.

 

  • Hoe werk ik mijn verbeter- en ontwikkelpunten uit?
  • Hoe ga ik doen wat ik graag wil doen?
  • Hoe zet ik mijn talenten effectiever in mijn werk/leven in?


Dit soort vragen komen in dit traject Talent in Actie aan de orde

Doel
  • Invulling geven aan verbeter- en ontwikkelpunten.
  • Resultaatverantwoordelijkheid invullen, met inzet van eigen talenten/competenties en mogelijkheden.
     
Uitgangspunten van IVT

De ontwikkeling van talenten vraagt van de medewerkers op alle niveaus om vergroting van hun eigen kwaliteit. Het vraagt van hen initiatief nemen, zelfstandigheid, resultaatgericht zijn en flexibel in de organisatie te opereren. Dit is mogelijk als de organisatiedoelen en de persoonlijke doelen van medewerkers elkaar raken.

Dit houdt in dat je als medewerker verantwoordelijkheid neemt voor de resultaten waar je je aan gecommitteerd hebt, met inzet van eigen kwaliteiten, competenties en mogelijkheden.

Dit sturingsproces is niet uit een boekje te leren. Als medewerker ben je zelf het belangrijkste instrument. Een open kijk op de huidige situatie, reflectie op jezelf als medewerker is hierbij een noodzaak. De houding te willen leren is een voorwaarde.
Ontwikkeling van Talent in ACTIE  is niet alleen bij-leren maar ook af-leren en vooral anders gaan leren.

 

 

Reacties van deelnemers

- Talent in Actie raakt aan alles in de organisatie
- Het is veel meer dan het aanleren van een zelfsturingsvaardigheid, dit gaat over mijzelf en mijn eigen vermogen om te ontwikkelen
- Ik heb mijn eigen kracht veel meer leren kennen
- Ik ben veel opener en duidelijker naar collega’s en leidinggevende over wat ik van hen nodig heb in het werk
- Ik heb veel duidelijker voor ogen wat ik wil bereiken in mijn werk
- We zijn in staat veel meer samen te werken met elkaar en elkaar open te benaderen
- Ik ben duidelijker en directer naar anderen. Ik heb veel meer grip op de situatie