Samen werken aan samenwerking

 

Een traject voor medewerkers in organisaties die samenwerken in teamverband en die deze samenwerking willen verbeteren. Leren gebruik te maken van elkaar kwaliteiten.

 

 • Hoe leren we op een open en directe manier met elkaar omgaan?
 • Hoe gaan we respectvol om met onderlinge verschillen?
 • Hoe kunnen we de samenwerking versterken terwijl we zo verschillen?
 • Hoe gaan we beter om met moeilijke situaties in ons werk?


Deze en andere vragen komen in de training 'Samen werken aan samenwerking' aan de orde.

Doel
 • Stilstaan bij de vragen: Wat zijn de uitgangspunten in ons werk. Wie zijn wij. Wat doen wij. Waarom doen we wat we doen.
 • Stilstaan bij de kwaliteiten en valkuilen van ieder teamlid en hoe ze elkaar versterken of tegenwerken.
 • Tijd nemen en gelegenheid maken om stil te staan bij wat je wilt. Handvatten zoeken om deze in te vullen.

Werkmethode
 • De werkwijze van IVT is er op gericht deelnemers te helpen bewust te worden hoe zij omgaan met elkaar binnen de werksituatie.
 • Uitgangspunt is: leren door doen.
 • Open communiceren, eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen en samenwerken leer je niet uit een boekje.
 • Je bent zelf het belangrijkste instrument voor het realiseren van de samenwerking. Een belangrijke voorwaarde is dat je ook echt wilt samenwerken.
 

Reacties van deelnemers

- Ik sta meer stil bij mijn eigen gedrag in mijn werk
- Ik heb veel duidelijker voor ogen wat ik wil bereiken in mijn werk en hoe ik gebruik kan maken van de kwaliteiten van mijn collega’s
- Ik vraag nu gemakkelijker hulp en geef het aan, als iets mij niet lukt
- Ik ben duidelijker, opener en directer naar anderen