Ontwikkeling van klant- en resultaatgericht werken

 

Dit traject is ontwikkeld voor leidinggevenden die medewerkers coachen en begeleiden bij het verbeteren en ontwikkelen van hun resultaten.

 

  • Hoe zorgen wij dat we onze klant als uitgangspunt nemen?
  • Is resultaatgericht werken het aanleren van technieken om beter te kunnen sturen op resultaten?
  • Hoe help ik mijn medewerkers gericht te werken op resultaat?
  • Hoe verbeter ik als leidinggevende mijn eigen resultaten?


Dit soort vragen komen in dit traject Ontwikkelen van Klant- en Resultaatgericht werken aan de orde

Doel
  • De coachingsvaardigheden van leidinggevenden op dit gebied verruimen.
  • De leidinggevende leert medewerkers aan te sturen in resultaatverantwoordelijkheid met de inzet van hun competenties en mogelijkheden (van de medewerker).
  • De klantvraag als uitgangspunt nemen in plaats van je eigen deskundigheid aanbieden.
     
Uitgangspunten van IVT

Beleid op papier vastleggen is gemakkelijk. De werkelijkheid is dat dit proces weerbarstig is in de uitvoering.
Organisaties hebben een complexe werkelijkheid, waar steeds van alles gebeurt en de planning regelmatig doorkruist wordt door de realiteit van de dag. Dit maakt het lastig om gewenste doelen in de praktijk te realiseren.

 

Sturen op klant- en resultaatgerichtheid vraagt bestaande overtuigingen en patronen - kwaliteitsnorm is van groot belang en wij zijn de deskundigen - te doorbreken. Dat geldt voor de leidinggevende en voor de medewerker. Het is een verandering van je denken. Dit betekent voor de leidinggevende die moet sturen dat hij fundamenteel andere vaardigheden moet aanleren, zoals:
kiezen, communiceren, contact kunnen maken, onderzoeken, afstemmen, onderhandelen, sturen op proces en resultaat en besluitvaardig handelen.

 

Dit sturingsproces is niet uit een boekje te leren. Als leidinggevende en medewerker ben je zelf het belangrijkste instrument. Een open kijk op de huidige situatie, reflectie op jezelf als leidinggevende of op jezelf als medewerker is hierbij een noodzaak. De houding te willen leren is een voorwaarde. Ontwikkeling van Klantgericht- en Resultaatgericht werken is niet alleen bij-leren maar ook af-leren en vooral anders gaan leren.

 


Reacties van deelnemers

- We zijn als team veel beter met elkaar gaan samenwerken
- Ik heb mijn eigen belemmeringen onder ogen gezien
- Het is veel meer dan het aanleren van een sturingsvaardigheid, dit gaat over mijzelf en mijn eigen vermogen om te ontwikkelen
- Ik ben veel opener en duidelijker naar medewerkers over wat ik van hen wil in het werk
- Ik heb duidelijker voor ogen wat ik wil bereiken met mijn medewerkers
- Ik heb meer invloed op de situatie gekregen
- Ik ben duidelijker en directer naar anderen. Ik heb veel meer grip op de situatie.