Leergang Samen Anders Zorgen

Hoe is de Leergang Samen Anders Zorgen tot stand gekomen?

 

Vanaf 2009 werk ik (Gerda de Leeuw) nauw samen met Marcel Garritsen op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers. Marcel vanuit zijn functie als directeur van de Stichting Informele Zorg Twente tot april 2019.

 

Twee jaar geleden kregen Marcel en ik samen het idee om niet met pensioen te gaan, maar een leergang op te zetten voor professionals in de zorg.

Marcel deed onderzoek naar ‘Mantelzorg en Dementie’ en is hierop in 2020 gepromoveerd aan de universiteit van Birmingham. Al jaren draagt hij zijn visie uit dat mantelzorgers een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van zorg en dat zij op de eerste plaats komen vóór de professionele zorg. Hij kent de zorg van binnenuit als voormalig mantelzorger, wijkverpleegkundige, indicatieprofessional en momenteel als vrijwilliger in het hospice. Hij draagt al jaren uit dat er samenwerking moet komen tussen informele en formele zorg.

 

Zelf heb ik jarenlange ervaring op het gebied van teamsamenwerking in het zorg- en welzijnsgebied, onderwijs, politie, gemeenten, gericht op zelforganisatie en persoonlijk leiderschap nemen. Samen met Gerda Wessels, destijds werkzaam bij SIZTwente,  ontwikkelde ik in 2008 de cursus ‘de Kunst van het Zorgen en Loslaten’ voor mantelzorgers. De afgelopen 10 jaar zijn zeventig cursussen gegeven in Twente en in de gemeente Berkelland. Uit meting blijkt dat deelnemende mantelzorgers veel baat hebben bij het volgen van dit traject. Het gevoel van overbelasting daalde significant.

In 2012 schreef ik samen met Petra van de Kop het boek ‘Ik maak het verschil - voor medewerkers in de mensgerichte dienstverlening’. De kern hierin:

‘De mens en de leefbaarheid in organisaties gaan hand in hand met de bedoeling’.

 

Marcel wil zijn visie en expertise breder delen en ik het mijne op het gebied van samenwerking en persoonlijk leiderschap nemen. Hierin vinden wij elkaar.

 

Samen hebben wij de leergang ‘Samen Anders Zorgen’ voor professionals ontwikkeld. Deze leergang bevat een leerboek en een digitale ondersteuningstool.

 

Het grote verschil met bestaande scholingsprogramma’s is de expliciete aandacht voor de eigen beleving en ervaring van de professional. Wie ben jij als mens, wat heb je nodig om mee te kunnen doen als professional.

Hoe kan je steeds vanuit de bedoeling – écht bieden wat nodig is - contact maken zonder te oordelen met de cliënt, de mantelzorger(s), het professionele en vrijwillige netwerk en zo goed en soepel mogelijk samenwerken in een werkveld met veel verschillende belangen en opvattingen. Hoe kun je trouw blijven aan jezelf en in verbinding blijven met de ander? Hoe houd je plezier in je werk en blijf je zelf gezond.