Ontwikkeling van zelfsturing in organisaties

 

Organisatieveranderingen lopen regelmatig vast. Hoe kan de manager als procesbegeleider omgaan met weerstand van medewerkers? Hoe helpt de manager hen om persoonlijk initiatief te tonen en eigen verantwoordelijkheid te nemen? Organisatiedeskundige Gerda de Leeuw geeft in dit boek een helder antwoord op deze vragen met behulp van de lntegratieve Methode: de methode koppelt het anders willen aan het anders doen.

 

Herschikking van de organisatiestructuur (het vormen van zelfsturende teams en het platter maken van de organisatie) vraagt van managers en medewerkers ander gedrag: zelfsturing, verantwoordelijkheid en initiatief. Dat veroorzaakt spanning want het verleden bepaalt nog in belangrijke mate het gedrag van vandaag. En dat is precies waarop veranderingen vastlopen.

 

De Integratieve Methode koppelt de ontwikkeling van de organisatie aan de persoonlijke ontwikkeling van de mens in die organisatie. De persoonlijke ontwikkeling zit vooral in het effectief leren stilstaan bij het zoeken naar openingen om het vastlopen van veranderingen te doorbreken. Als mensen eenmaal ervaren dat het mogelijk is hun persoonlijke doelen te realiseren, dan hebben zij geleerd dat zij zelf kunnen sturen. Wanneer persoonlijke doelen en organisatiedoelen samenkomen, ontstaat zelfsturing in de organisatie en kunnen de gewenste veranderingen goed op gang komen.

 

Dit boek is bestemd voor managers, trainers, leidinggevenden, coaches en medewerkers in organisaties in verandering. Het boek is ook te gebruiken voor studenten HEAO en Bedrijfskunde.

 

Kosten € 15,00

Boeken

Ontwikkeling van Zelfsturing in Organisaties

Ontwikkeling van Zelfsturing in Organisaties

'Ontwikkeling van Zelfsturing in Organisaties'Organisatieveranderingen lo...
lees meer
Samen Anders Zorgen

Samen Anders Zorgen

Het moet anders. De coronacrisis heeft ons als samenleving duidelijk gemaak...
lees meer
Mantelzorg

Mantelzorg

Bijdrage van een deelnemer Je mag het meemakenIn het traject voor mantel...
lees meer
Ik maak het verschil

Ik maak het verschil

Medewerkers als instrument in mensgerichte dienstverleningIn 'Ik maak het...
lees meer
Koersvaren

Koersvaren

De gedachtenflitsen in dit boekje zijn spontaan geschreven.Als ik ’s avon...
lees meer