Ik maak het verschil


In 'Ik maak het verschil' nodigen wij je uit naar jezelf te kijken als persoon (IK), als teamlid, onderdeel van het team (WIJ), als dienstverlener gericht op de klant (ZIJ) en als lid van de organisatie (HET). In deze volgorde. Wij gaan ervan uit dat ménsen het verschil maken in de kwaliteit van dienstverlening.


Dit boek is bedoeld voor teams en teamleden die aan de slag willen met de ontwikkeling van samenwerking en klantgerichte dienstverlening. Het is gebaseerd op onze ervaringen binnen dienstverlenende organisaties.


In organisaties in de non-profitsector (zoals gemeenten, zorginstellingen, waterschappen, woningbouwcorporaties en politieorganisaties) is al jaren een omslag aan de gang van productgericht naar meer markt- en klantgericht werken. De grote vraag voor veel van deze organisaties is: "Hoe ziet dit klantgerichte werken er in de praktijk uit? Hoe maak je als medewerker de omslag van 'automatisch handelen op de vraag van' naar autonoom handelen, binnen de afgesproken kaders?"
De omgeving waarin organisaties zich bevinden, de context, verandert steeds. Hierdoor verandert de vraag van klanten ook steeds: wat gisteren nog voldoende was, kan vandaag anders zijn.


Wij richten ons met dit boek bewust op medewerkers. Wij geloven dat medewerkers het verschil kunnen maken in de kwaliteit van de dienstverlening. 
In onze dagelijkse praktijk maken wij dit mee. We zien regelmatig goedwillende medewerkers in hun valkuilen stappen, te lang wachten om hun mond open te doen, te voorzichtig zijn, te weinig zichtbaar of weer te nadrukkelijk aanwezig, of niet goed voor zichzelf zorgen. Vaak met goede redenen. We zien hoe ze, als ze niet voldoende uit de verf kunnen komen, gefrustreerd raken. 
Als medewerkers hun kwaliteiten en energie onvoldoende in kunnen zetten, dan gaat dat ten koste van henzelf en van de klant en de klantgerichte dienstverlening. Als de aandacht verschuift naar de persoon, de mens, IK, ZIJ en WIJ, zien medewerkers dat zij belangrijk zijn en: het verschil kunnen maken!


Gerda de Leeuw & Petra van de Kop


Kosten € 9,95

Boeken

Ontwikkeling van Zelfsturing in Organisaties

Ontwikkeling van Zelfsturing in Organisaties

'Ontwikkeling van Zelfsturing in Organisaties'Organisatieveranderingen lo...
lees meer
Samen Anders Zorgen

Samen Anders Zorgen

Het moet anders. De coronacrisis heeft ons als samenleving duidelijk gemaak...
lees meer
Mantelzorg

Mantelzorg

Bijdrage van een deelnemer Je mag het meemakenIn het traject voor mantel...
lees meer
Ik maak het verschil

Ik maak het verschil

Medewerkers als instrument in mensgerichte dienstverleningIn 'Ik maak het...
lees meer
Koersvaren

Koersvaren

De gedachtenflitsen in dit boekje zijn spontaan geschreven.Als ik ’s avon...
lees meer