Vul uw zoekopdracht in >

Klachtenprocedure IVT

 

Informatie over de klachtenprocedure IVT
Deze klachtenprocedure heeft betrekking op de diensten, die geleverd worden door IVT.

Heeft u klachten? Laat het ons weten! Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw klacht om!
IVT streeft er naar haar dienstverlening zo goed mogelijk te verlenen en te voldoen aan uw wensen.

Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent. Er kunnen dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart of waardoor u zich gegriefd voelt. Als dit het geval is, horen wij dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen. Dat is in uw én in ons belang.

 

Een gesprek lost soms veel op
Als u een klacht heeft, kunt u deze allereerst bespreken met de betrokken medewerker of een van de vennoten. Vaak lukt het om in goed overleg tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht schriftelijk, mondeling of per email indienen bij IVT.

Indien u een mondelinge klacht wilt indienen, wendt u zich dan tot de begeleider van IVT en zeg haar dat u een klacht wilt indienen. De begeleider zal uw klacht noteren op een formulier en de klacht doorgeven aan het secretariaat. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij een extern lid van de klachtencommissie.

Stuur uw brief naar:

IVT

t.a.v. mevr. C. van Dorp

Hoonteweg 1A

7161 LB Neede

of email naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

o.v.v. klacht t.b.v. mevr. C. van Dorp

In alle gevallen sturen wij u binnen vijf werkdagen na de melding een bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. Binnen veertien dagen krijgt u bericht hoe wij uw klacht willen afhandelen.
Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen dan stellen we u hiervan op de hoogte waarbij wij het uitstel toelichten. 

Als het IVT niet lukt uw klacht op te lossen: de Klachtencommissie
Indien het niet tot een voor u bevredigende oplossing komt, kunt u een beroep doen op de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden, die niet in dienst zijn van IVT.
IVT heeft zich verplicht zich te houden aan de uitspraken van deze commissie.

 

Hoe werkt de Klachtencommissie?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie. U kunt uw klacht sturen naar:

 

IVT
t.a.v de klachtencommissie: mevr. C. van Dorp
Hoonteweg 1A
7161 LB Neede

 

Na ontvangst van uw brief bekijkt de commissie zowel uw standpunt als het standpunt van IVT.
De commissie kan u vragen de klacht toe te lichten, mondeling of schriftelijk. Binnen max. 4 weken neemt de commissie een beslissing. De commissie deelt de beslissing schriftelijk en gemotiveerd mee aan u en aan IVT. Deze uitspraak is bindend voor IVT. IVT zal hier dan ook naar handelen.

 

De klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

 

Het Klachtenreglement van IVT
IVT heeft een volledige beschrijving van de procedure van de klachtenbehandeling, de zogeheten ‘Klachtenregeling IVT’. U kunt deze aanvragen bij uw begeleider of bij het secretariaat, bereikbaar via telefoonnummer: 0545 478346