Intervisietrajecten oplossingsgericht werken

 

Een traject voor medewerkers in organisaties, die stil willen staan bij hun eigen handelen en vanuit reflectie, zelfreflectie en reflectie van anderen, hun handelen willen verbeteren.

 

 • Hoe ga ik om met de uitgangspunten van de organisatie en mijn eigen ideeën en waarden?
 • Ik wil de situatie op een betere manier leren hanteren.
 • Hoe ga ik om met lastige cliënten/leerlingen/ouders?
 • Hoe kan ik praktisch en oplossingsgericht handelen?


Deze en andere vragen komen in intervisie-bijeenkomsten aan de orde.


 
Doel
 • Het bewust worden van eigen handelen en het verbeteren van persoonlijke valkuilen.

 • Stilstaan bij eigen denken, voelen en handelen als reactie op situaties. Hoe kan je in plaats van te reageren, vanuit eigen kracht en waarden handelen. Van reactief naar pro-actief.

 • Het oefenen met praktijksituaties.

 • Praktisch en oplossingsgericht handelen.

 • Zelfsturend vermogen ontdekken en vergroten.
   

Uitgangspunten van IVT

Open communiceren, eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen, leer je niet uit een boekje. Professionals, leerkrachten, politiemensen, leidinggevenden, procesmanagers zijn zelf het belangrijkste instrument voor het realiseren van de gewenste verandering. Een belangrijke voorwaarde is dat je vanuit een visie werkt.

 

 

Reacties van deelnemers

 • Ik sta meer stil bij mijn eigen handelen in het werk.
 • Ik heb veel duidelijker voor ogen wat ik wil bereiken in de situatie.
 • Ik heb meer invloed op de situatie gekregen.
 • Ik ben duidelijker en directer naar anderen. Ik heb meer grip op de situatie.