Zelfkonfrontatiemethode


Zelfonderzoek om inzicht te krijgen in eigen handelen
- Hoe moet ik met mijn emoties omgaan
- Hoe kan ik samenwerken
- Wat is mijn rol in samenwerking met anderen
- Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen
- Hoe kijken anderen naar mij
- Wat zijn de drijfveren van mijn handelen
- In welke richting liggen voor mij mogelijkheden tot anders handelen
De Zelfkonfrontatiemethode geeft je antwoord op deze vragen!

De ZKM (zelfkonfrontatiemethode) biedt jou als deelnemer de gelegenheid, in een persoonlijk zelfonderzoek van twee dagdelen, uit te zoeken waar belemmeringen ontstaan en waar je sterke kanten liggen. Deze inzichten geven richting voor mogelijkheden tot verandering.
De basis van de ZKM is de waarderingstheorie van Professor Hermans. Volgens deze theorie onderzoek je wat de rode draad is in jouw ervaringen. De samenhang van deze ervaringen maakt je patronen duidelijk, zowel je positieve als je negatieve. Deelnemers krijgen inzichtelijk hoe zij functioneren ten opzichte van zichzelf en anderen. Ze krijgen een handvat om hun persoonlijk effectief gedrag te vergroten.

Doel:
Eigen belemmeringen opsporen

Inzicht verkrijgen in eigen mogelijkheden tot verandering

Voor wie:
Voor ieder die zijn/haar gedrag wil onderzoeken in zijn/haar functie, werk of persoonlijke levenssfeer om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om anders met situaties en mensen om te gaan. 

Reactie van deelnemers:
Ik heb een handvat gekregen om met mijn moeilijke situaties om te gaan

Ik voel wat ik kan en accepteer wat ik niet kan
Ik heb mijn blinde vlek in contact met anderen helder gekregen en zie hoe ik er mee om kan gaan

Werkmethode:
Het persoonlijkonderzoek geeft een overzicht van de persoonlijke betekenissen vanuit het verleden, het heden en de toekomst. Door de betekenis te zoeken van gevoel en gedrag, komt de onderliggende motivatiestructuur in beeld. Het maken van actiepunten en het uitwerken er van.
De waarderingstheorie - de basis voor de ZKM - en de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) is ontwikkeld door Prof. H. Hermans vanuit de richting Persoonlijkheidsleer van de psychologie. 

Inhoud:
Waarderingsonderzoek (vier uur)

Gevoels- en gedragstoekenning (thuis)
Toelichting op het onderzoek in het zelfconfrontatiegesprek (2 x 2 uur)

Algemene gegevens:

Kosten ZKM traject: € 1.125,-
Tijd: een gesprek van vier uur en twee gesprekken van elk twee uur

Begeleiding:
Ilse Veltman


Voor inlichtingen en/of aanmelden: 
IVT Centrum voor Ontwikkeling

Hoonteweg 1A, 7161 LB Neede
telefoon 0545-478346
info@ivtontwikkeling.nl 
www.ivtontwikkeling.nl
Agenda

Voor een overzicht van startdata van trajecten en themadagen klik op onderstaande button 

Please publish modules in offcanvas position.